Opis

Kod Opakowanie Elementy opakowania
LT120006 To. 2.5 04
LT120004 Porucznik 0,750. 06

Karta danych Karta charakterystyki