Projekt Andrea

Zzainteresowania otaczającą nas rzeczywistością i zaangażowania społecznego firmy Loggia Industria Vernici zrodziła się współpraca przy projekcie “Progetto Andrea”, który promuje Włoskie Stowarzyszenie Rodziców  (A.G.E.).

Celem Stowarzyszenia jest pomoc rodzicom w kompletnym wypełnianiu ich roli wychowawczej, stymulując powstawanie placówek, w  których może realizować się ich współudział oraz  przygotowując  projekty obejmujące konkretne  zaangażowanie w różnych  dziedzinach społecznych:

od szkoły do służby zdrowia i sprawowania opieki, aż do kontroli jakości programów telewizyjnych.

Projekt ten ruszył w roku 1995, a dziś , w związku ze stworzeniem sieci “Szpitali Andrzeja” (ospedali di Andrea) , do której przystąpiły szpitale z różnych regionów Włoch , projekt ten rozpowszechnił się na obszarze całego kraju.